Nadační fond Kamila Typovského Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2016 - 2017
Created by Certero
Napište nám

Již jsme proškolili 294 zdravotnických pracovníků.

Budoucnost zdravotnictví je ve vzdělávání

Kdo jsme

Smysluplná budoucnost vzdělávání ve zdravotnictví

Účel fondu

Účelem nadačního fondu je především:

  • všestranná podpora vzdělávání ve zdravotnictví, vzdělávání mladých lékařů a dalších zdravotnických pracovníků a odborníků v příbuzných oborech - kontinuální vzdělávání, postgraduální a celoživotní vzdělávání,
  • podpora zavádění inovativních a pokrokových léčebných metod do zdravotnických oborů v ČR,
  • podpora vývoje progresivních metod vzdělávání zejména formou podpory lektorské práce, vypisování grantů, poskytování příspěvků na nákup přístrojů a vybavení.

Vznik fondu

Šest špičkových a zkušených lékařů z České i Slovenské republiky se rozhodlo, že dají svá jména ve prospěch projektu, který chce podporovat vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Mladí, ale samozřejmě i zkušení lékaři musí mít možnost osvojovat si nové poznatky, jejichž výsledkem je zlepšení kvality lidského života, nebo dokonce jeho záchrana. Takové vzdělání je ovšem náročné nejen lidsky, vždyť vyžaduje nadstandardní úsilí lidí už tak velice zaměstnaných, ale především finančně.
Proto iniciovali založení nadačního fondu, který bude motivovat lidi, aby se smysluplně vzdělávali, a který nakonec úspěšně nastartuje těsnější a smysluplnější spolupráci se státem.
Věřme, že se i mezi vámi najdou takoví, kteří s námi budou toto nadšení ochotně sdílet a kteří nás dokážou účinně podpořit.

Partneři:

 

Otcové zakladatelé