Nadační fond Kamila Typovského Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2016 - 2017
Created by Certero
Napište nám

Již jsme proškolili 294 zdravotnických pracovníků.

Budoucnost zdravotnictví je ve vzdělávání

Jak pomáháme

Kdo může žádat o příspěvek?

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu. Žádat tedy mohou jak jednotlivci, tak firmy, organizace a společnosti bez ohledu na právní formu.

 

Na co může být příspěvek poskytnut?

Konkrétně tedy fond může přispět na podporu:

  • vzdělávání ve zdravotnictví, vzdělávání mladých lékařů a dalších zdravotnických pracovníků a odborníků v příbuzných oborech - kontinuální vzdělávání, postgraduální a celoživotní vzdělávání.
  • zavádění inovativních a pokrokových léčebných metod do zdravotnických oborů v ČR.
  • vývoj progresivních metod vzdělávání zejména formou podpory lektorské práce, poskytování příspěvků na nákup přístrojů a vybavení.

 

Jakou podobu může mít nadační příspěvek?

Zpravidla se poskytuje ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodnější vzhledem k účelu, ke kterému má být podpora použita, může být nadační příspěvek poskynut ve formě jiného plnění.

 

Je možné žádat opakovaně o nadační příspěvek?

Ano, příspěvek může mít charakter plnění jednorázového i opakujícího se. Vždy je potřeba podat novou žádost.

 

Jak požádat o příspěvek?

Žadatel žádá fond prostřednictvím písemné žádosti.

V žádosti musí být uvedena:

  • identifikace žadatele
  • bližší charakteristika účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá
  • předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku
  • požadovanou formu podpory a její výši
  • u podpory vzdělávání je potřeba uvést program dané vzdělávací akce.

Žádost odešlete na adresu: magdalena.veselikova@nfkt.cz. Pokud si nevíte rady s vyplnění žádostí nebo máte nějaký dotaz, napište nám přes jednoduchý online formulář nebo volejte na tel. +420 777 551 496.

Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady, které považuje za vhodné k jejímu posouzení.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po zhodnocení a zvážení všech skutečností a okolností, které považuje za podstatné.