Nadační fond Kamila Typovského Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2016 - 2017
Created by Certero
Napište nám

Již jsme proškolili 294 zdravotnických pracovníků.

Budoucnost zdravotnictví je ve vzdělávání

Zprávy

Slavnostní večer k založení NFKT

Dne 14. června 2016 se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti zahájení činnosti Nadačního fondu Kamila Typovského. V jedinečných prostorách Musea Kampa v Praze, kde zároveň probíhala unikátní expozice: František Kupka a tělesnost v zobrazení současníků a 7 + 1 Mistři českého skla, se sešlo na padesát hostů, kteří měli možnost shlédnout doprovodný program a setkat se se zakladateli nadačního fondu. Počasí přálo a akce byla zahájena přímo na nádvoří muzea za doprovodu hudebního tělesa Prague cello Quartet, které přispělo ke slavnostní atmosféře i v průběhu dalšího programu. Pokračování večera probíhalo přímo v jedné z expozic Muzea Kampa, kde  ředitelka fondu paní Magdaléna Veselíková představila iniciativu, ze které vzešlo jeho založení a postavu lékaře Kamila Typovského, po kterém je nadační fond pojmenován.  Poté před přítomnými hosty postupně vystoupili s krátkým projevem všichni zakládající členové, kteří patří k českým a slovenským kapacitám z oboru chirurgie a traumatologie: prof. MUDr. Pavel Pafko, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSs., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., DrSc., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. a prof. MUDr. Jiří Látal, CSc. Osobní podporu a nadšení pro činnost nadačního fondu vyjádřila také uznávaná módní návrhářka Beata Rajská.

Fotogalerie večera

 

Nadační fond Kamila Typovského podpoří vzdělávání zdravotníků

Praha 14. června 2016 – Šest význačných osobností české a slovenské medicíny se nadchlo pro myšlenku vytvoření nadačního fondu Kamila Typovského. Nadace dnes slavnostně zahajuje svou činnost. Jejím cílem je podpořit soustavné postgraduální vzdělávaní lékařů a všeobecných sester.. Všech šest otců zakladatelů se v oboru pohybuje dlouhá léta a mají proto jasnou představu, kde a čím nejlíp pomoct svým mladším kolegům. A vědí také, že soustavné vzdělávání vyžaduje především investici – časovou a finanční. Osobnostmi, které stály u zrodu nadačního fondu, jsou lékaři Karel Havlíček, Svetozár Haruštiak, Pavol Kothaj, Jiří Látal, Pavel Pafko a Leopold Pleva.

„Lékař musí stále operovat, aby získal potřebnou jistotu a schopnost rychle se rozhodovat. Ale předpokládá to, že bude mít dost informací před operací, že bude mít někoho, kdo mu bude předávat zkušenosti, od koho se bude moct permanentně učit,“ říká jeden z patronů nadace Pavel Pafko a dodává: „To všechno zní jako samozřejmost, ale je to důkaz, že vzdělání lékařů nikdy nekončí. A to je nákladné.“

Jeho kolega Karel Havlíček doplňuje: „Chirurgie je řemeslo, je třeba naučit se ho, a to pořádně. Ono v něm jde totiž často o život. Lékařství vůbec je obor, na jehož rozvoji má mít velký zájem stát. A měl by proto podporovat lékaře všech generací, aby se svému řemeslu mohli  od někoho řádně učit, zejména to platí pro ty mladší.“

Filosofie Nadačního fondu Kamila Typovského vychází právě z těchto dvou předpokladů. Kontinuální v lékařství je klíčová záležitost. Aby mohlo být kvalitní a celoživotní, je potřeba, aby se do něj vložily prostředky. Na vynakládání těchto prostředků by se měl cíleně a efektivně podílet stát. Také však platí, že o jeho podporu  má zájem mnoho oborů. Nadační fond chce tedy podat státu pomocnou ruku tím, že finančně podpoří smysluplné vzdělávání zdravotníků. Postupem času a na základě realizovaných školení se bude snažit státní orgány přimět, aby se k nadaci přidaly a v této činnosti ji podpořily.

O Nadačním fondu Kamila Typovského

Nadační fond podporuje všestranné vzdělávání ve zdravotnictví a vzdělávání mladých lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Smyslem jsou kontinuální, postgraduální a celoživotní vzdělávání a podpora zavádění inovativních a pokrokových léčebných metod do zdravotnických oborů v ČR. Iniciativa se zaměřuje na podporu vývoje progresivních metod vzdělávání zejména formou podpory lektorské práce, vypisováním grantů a umožnění stáží na vybraných celosvětových klinikách.

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. 

Byl významný a uznávaný kardiochirurg, traumatolog, vysokoškolský pedagog. Působil na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, poté svůj profesní život spojil s Fakultní nemocnicí v Ostravě. Je autorem celé řady významných odborných publikací z boru traumatologie a úrazové chirurgie.